Simulace poslední hodinky této planety -91milionu mrtvých, ovšem živí jim budouzávidět! — KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra ! Prostě Kosa zostra!

Už asi před 14 dny jsem čirou náhodou narazil na YouTube na video, z kterého jsem jednu noc nespal. Ne, nejde o žádný horor nebo reportáž z řádění Islámského státu, války z Jemenu, kde akutně hrozí smrt hladem podle OSN šesti milionům lidí. Ani se nejedná o další snímky ze Sýrie nebo tragicky změnou klimatu […]

via Simulace poslední hodinky této planety -91milionu mrtvých, ovšem živí jim budouzávidět! — KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra ! Prostě Kosa zostra!

Quote

Globální oteplování, klima alarmismus, skleníková teorie, Greta

via Globální oteplování, klima alarmismus, skleníková teorie, Greta

Quote

Fenomenální průlom …

via Fenomenální průlom …

Quote

Volanie po koalícii odporu proti škrtom a privatizácií

Čas organizovať odpor nastal páve teraz.

Legenda britskej demokratickej ľavice Tony Benn ako aj prvá britská zelená poslankyňa a tiež ďalšie osobnosti zakladajú hnutie proti reformám, ktoré chce spolupracovať so všetkými rovnako zameranými  silami naprieč Európou. Veríme, že budú mať s kým spolupracovať aj u nás na Slovensku.

Odmietame škrty ako zvrátený, ideologicky motivovaný vandalizmus, ktorý najťaživejšie postihne tých najzraniteľnejších. Všetkých vyzývame: pripojte sa k nám!

Nastal čas zorganizovať široké hnutie aktívneho odporu proti pripravovaným zámerom vlády konzervatívcov a liberálnych demokratov. Tá plánuje najbarbarskejšie rozpočtové škrty od 30-tích rokov 20-tého storočia, ktoré zničia životy mnohých miliónov ľudí, pretože spustošia našu prácu, zárobky, dôchodky, bezplatnú zdravotnú starostlivosť, vzdelanie, dopravu, poštové aj ďalšie služby.

Vláda tvrdí, že škrty sú nevyhnutné, pretože sociálny štát bol príliš štedrý. To je nezmysel. Pravda je taká, že obyčajní ľudia sú nútení platiť za márnivosti bankárov.

Mnoho miliardové škrty v sociálnom zabezpečení, zvýšenie dane z pridanej hodnoty na 20% a  škrty v rozpočtoch ministerstiev dopadnú na tých najzraniteľnejších: zdravotne postihnuté, rodičia samo-živiteľov, obyvateľa regulovaných nájomných bytov, černošské a ďalšie menšinové komunity, študentov, prisťahovalcov, ľudí s odlišnou sexuálnou orientáciou a dôchodcov.

Ženy podľa všetkého znášajú 75% záťaže z plánovaných škrtov. Najchudobnejší budú postihnutí šesťnásobne oproti najviac bohatým. Interné odhady ministerstva financií počítajú so stratou 1,3 miliónov pracovných miest vo verejnom aj súkromnom sektore.

Tento zvrátený vandalizmus odmietame a vyhlasujeme kampaň za radikálne alternatívu s mierou odhodlania, ktorú prejavujú odborári v Grécku i v ďalších európskych krajinách.

Táto vláda milionárov nám rozpráva, že sme v tom všetci spoločne, a že “tu nie je žiadna iná možnosť”. Lenže v záujme bohatých sa znižujú dane odvádzanej korporáciami, odvody bánk do verejných rozpočtov sa zmenili v almužnu a najvyššie platy aj odmeny sa už vrátili na úroveň pred krízou.

Alternatívný rozpočet by preniesol banky pod demokratickú kontrolu a zvýšil by rozpočtové príjmy zdvihnutím daní pre bohatých, utesnením priestoru pre daňové úniky, stiahnutím vojsk z Afganistanu a zrušením vojenského jadrového programu.

Alternatívne stratégie by mohla tieto prostriedky použiť na podporu sociálne slabých, na bytovú výstavbu, k budovaniu škôl a nemocníc, na presadenie zeleného prístupu k verejným výdavkom, a to investíciami do obnoviteľných zdrojov energie a verejnej dopravy; tak by vznikli milióny pracovných miest.

Zaväzujeme sa k tomu, že budeme:

•     stáť v opozícii proti škrtom a privatizácií na našich pracoviskách, v našich obciach a v našich sociálnych službách,
•     bojovať proti nezamestnanosti a podporovať organizácie nezamestnaných,
•     rozvíjať a podporovať alternatívne programy hospodárskej a sociálnej obnovy,
•     oponovať všetkým návrhom “vyriešiť” krízu rasizmom a hľadaním obetných baránkov,
•     spolupracovať úzko s podobnými opozičnými skupinami v ďalších európskych krajinách,
•     organizovať osvetu, zhromaždenia, konferencie, pochody a demonštrácie,
•     podporovať rozvoj koalície odporu na národnej úrovni.

Vyzývame všetkých, ktorí podporujú toto vyhlásenie, aby navštívili Organizačné konferenciu, ktorá sa bude konať 27. novembra v Camden Center v Town Hall v Londýne.

Podpísaní:  Tony Benn, poslanci Caroline Lucasová, John McDonnell, Jeremy Corbyn a sedemdesiat ďalších; kompletný zoznam nájdete na adrese: http://coalitionofresistance.wordpress.com/2010/08/03/call-for-a-coalition-of-resistance-against-cuts-and-privatisation/

A čo my vážení občania???
Nemôžeme inak, než podporiť toto vyhlásenie a výzvu. Tí, ktorí vidia, že situácia  Anglicku, má veľa spoločného aj so situáciou u nás doma po nedávnych voľbách a výmene vládnej garnitúry zapojme sa do spoločných akcií, ktoré napomôžu zabrániť aj našej koaličnej vláde realizovať kroky, ktoré sú namierené proti občanom, ktoré majú ešte viac zhoršiť ich životné podmienky, zjednotiť úsilie , podporiť organizátorov britského vyhlásenia a výzvy a zapojiť sa do organizovania podobných krokov, aké chcú realizovať britskí občania voči ich vláde.

Hello world!

Just some minutes ago I joined here on the wordpress.com network. So my first words from this new site will be:  Hello WORLD!!! I’m glad I’m here. I know the beginning will not be easy, to first learn how it all here works… and finally I decided that I will try that this mine new blog will be really only mine blog. Here I wish to be able to describe my thoughts, my view of the world, mine feelings and experiences… Of course mine English is still far from being considered for good  or perfect but I feel myself now already more confident as before 3 years ago when I firstly stepped on 360.yahoo.com network and I tried write, communicate in english language.

blogging